Article
0 comment

Ad multos annos

Ik heb geen Latijn gestudeerd, maar deze woorden begrijp ik wel. Vooral in de context van de tekst waarin het geschreven staat. ‘Nog vele jaren’, dit wenste de burgemeester van Wijtschate toe aan ‘garde’ Camille bij zijn pensionering.
Hoe ik dat weet? Niet omdat het een logisch, traditionele wens is, wel omdat ik van de familie Dheere uit Wijtschate een kopie van de toespraak heb gekregen die de toenmalige burgemeester Julien Dheere uitsprak in 1964, toen Camille definitief zijn uniform van veldwachter aan de kapstop hing. Letterlijk: het uniform bevond zich nog decennia lang in plastiek folie ingepakt in de hoge kleerkast van de ‘beste slaapkamer’, steeds op dezelfde plaats, helemaal links. Kijken mocht, aanraken niet.
Het uniform als laatste getuige van een lange loopbaan.
Dank aan Florent Dheere voor het opdiepen van de toespraak die door zijn oom-burgemeester werd geschreven! De toespraak werd gemaakt, lang voor de PC werd uitgevonden en dit velletje is de ‘doorslag’ – de kopie dus – getypt op een typmachine met zwart/rood lint. Twee vellen papier met tussen beide een carbon papier werden op de rol van de typmachine gedraaid. Zwart voor het origineel, rood voor de kopie:

Toespraak door burgemeester Dheere bij pensionering Camille Tiersen - 1964

Toespraak door burgemeester Julien Dheere bij pensionering Camille Tiersen – 1964

 

Geef een reactie

Required fields are marked *.